Архивы

Том 1 № 1 (2021)

октября 5, 2021

SOHA LINGVISTIKASI: TILSHUNOSLIK VA TIBBIYOT INTEGRATSIYASINING MUAMMOLARI, YECHIMLARI HAMDA ISTIQBOLLARI

Том 1 № 2 (2021)

октября 5, 2021

TURIZM IQTISODIYOTNING YETAKCH DRAYVERI SIFATIDA - MUAMMOLAR, ECHIMLAR VA STRATEGIYALAR