TALABA YOSHLAR MEDIASAVODXONLIGI - DAVR TALABI

Авторы

  • Ernazarov Alisher Ergashevich

Ключевые слова:

научное исследование, образование, социальная пища, медиапродукты, микропроцессорная информация, взгляды, критический, объективно-аналитический подход к гипотезам, логический анализ, субъективный и объективный, технологии.

Аннотация

В данной статье говорится о стремительном развитии интернет-технологий и интернет-сервисов, особенно социальных медиа, и их проникновении во все сферы нашей жизни, анализе и синтезе медиареальности, использовании и понимании медиатекста, а также вопросах познания основы медиакультуры.

Библиографические ссылки

Internet tahdidlaridan himoya. Muhammad Amin Yahyo. Toshkent. “Movarounnahr” nashriyoti 2016 yil.

Mediata’lim. Uslubiy qo’llanma. N.Muratova, M.Otamurodova, P.Omonova. -Toshkent, 2022.

M.Quronov, Mediaogohlik “Ma’rifat” 2012 yil, 7 noyabr № 88 (8529).

Baranov O.A. Mediaobrazovaniye v shkole i vuze. Tver: Izd-vo Tverskogo gos. un-ta, 2002.

Bevor, E. Yunye, media i mediaobrazovaniye//Sredstva kommunikasii i problem razvitiya lichnosti rebenka/Red. A.V.Sharikov. - M.: YuNPRESS, 1994.

Jo’rayev H.O. Integrasiyalashgan mediata’limdan foydalanib muqobil energiya manbalariga oid ma’lumotlar berish// O’zMU xabarlari. – Toshkent, 2016.№1/5.

Jo’rayev H.O. Integrasiyalashgan mediata’lim tizimini yaratishda muqobil energiya manbalari qurilmalaridan foydalanish. Pedagogika fanlari doktori (DSc) darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya. Nukus. 2019.

Nekboyev X. Ta’limda axborot kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish// Globallashuv jarayonida innovasion pedagogik texnologiya – ta’lim – tarbiya samaradorligini oshirishning muhim ijtimoiy omili: Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi. – Qarshi, 2016.

Загрузки

Опубликован

2023-06-10