ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ (Узбекистан)
PDF (English)

Ключевые слова

заболевания, детское население, экология, факторы окружающей среды diseases, children, ecology, environmental factors касаланиш, болалар, экология, атроф мухит омиллари

Аннотация

Известно, что на состояние здоровья населения, в том числе детского, оказывают влияние климато-географические, социально-бытовые, эндемические и в значительной мере - экологические факторы.

В статье представлены данные о влиянии техногенных загрязнителей окружающей среды на здоровья у детей. Между тем, в каждом регионе имеются различные технологии и объёмы производства, практически неповторимы по видам, а также по уровням техногенного воздействия на окружающую среду и организм человека.

PDF (English)

Библиографические ссылки

Atmosfernyye zagryazneniya kak faktor riska dlya zdorov'ya detskogo i podrostkovogo naseleniya /N. P. Grebnyak, A. YU. Fedorenko, K. A. Yakimova i dr. //Gigiyena i sanitariya. – 2002. – №2. – S. 21 – 23.

Baranovskiy A. P. O vozmozhnosti primeneniya lineynogo regressionnogo analiza pri prognozirovanii sostoyaniya zdorov'ya v zavisimosti ot faktorov okruzhayushchey sredy /A. P.

Berdnik O. V. Pokazateli populyatsionnogo i individual'nogo riska pri otsenke vliyaniya faktorov okruzhayushchey sredy na zdorov'ye detskogo naseleniya /O. V. Berdnik, L. V. Serykh, M. YU. Antomonov //Gigiyena i sanitariya. – 2001. – №5. – S. 94 – 96.

Novikova S. M. Kriterii otsenki riska pri kratkovremennykh vozdeystviyakh khimicheskikh veshchestv /S. M. Novikova, T. A. Shamshina, N. S. Skvortsova //Gigiyena i sanitariya. – 2001. – №5. – S. 87 – 89.

Osnovy ustoychivogo razvitiya i prirodopol'zovaniya: uchebnik dlya vysshikh uchebnykh zavedeniy vsekh napravleniy / A. Ergashev [i dr.]. – Tashkent : Baktria press, 2016. – 300 s. 6. Sabirova Z. F. Sostoyaniye zdorov'ya detey v zavisimosti ot ekologii rayona prozhivaniya // Pediatriya. – 2001. – №2. – S. 110 – 111. 13.

Sostoyaniye okruzhayushchey sredy v Tsentral'noy Azii / Regional'nyy ekologicheskiy tsentr Tsentral'noy Azii, Avstriyskoye federal'noye agentstvo po okruzhayushchey srede ; N. Denisov [i dr.]. – Ekologicheskaya set' «Zoy», 2015. – 52 s.